Nyhetsbrev sommar

Ledarskap krävs för att undanröja politikens stuprör

  • Almedalen - Seminarium: Backlash i klimatfrågan - hur kan politiken bli bättre på framsynthet?
  • Almedalen - Seminarium: Hur kan Norden säkra råvarutillgång genom ökad cirkularitet?
  • Ny rapport: Hagainitiativets Klimatbokslut 2021
  • Debattartikel: Scope 3 innebär nya utmaningar och möjligheter
  • Företagsnyheter

Läs nyhetsbrevet här

2022-06/20220626-180325.jpg