Nyhetsbrev september

Företag - fram med klimatledarskapet!

  • Intervju med Hannele Arvonen, ny vd Sveaskog
  • Intervju med Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet
  • Frukostseminarium 2 oktober 2019 - Hur kan politiken underlätta för företagen att minska sina utsläpp?
  • Seminar Helsinki - Business and policies to achieve climate neutrality
  • mm

Läs hela nyhetsbrevet här

2019-09/nyhetsbrev-september.jpg