Hälften av Arktis is borta

Snart har hälften av havsisen i Arktis smält bort sedan 1980, och hastigheten ökar då albedot (reflektionsförmågan hos ytan) minskar när is och snö ersätts av mörkt vatten. Dessutom är uppvärmningen minst dubbelt så snabb i polarområdena, jämfört med resten av planeten.

Källor: NASA och Arctic-news

2019-09/artikel10-arktis.jpg