Preem

Klimatmål Preems mål är att byta ut fossil råvara mot förnybar i så stor utsträckning som möjligt i den egna drivmedelsproduktionen och därigenom öka försäljningen av förnybara drivmedel. År 2030 ska Preem tillverka minst 2 500 000 m3 förnybara drivmedel, vilket är detsamma som Preems försäljningsvolym på den svenska marknaden.

Hur skall målen nås? Preem tar ansvar för hela produktkedjan och har gjort det i 20 år. Preem satsar stora resurser på att ställa om och utveckla de två raffinaderierna för att kunna producera förnybara drivmedel. Preem utforskar många olika förnybara råvarualternativ och skogen är en viktig och hållbar råvarukälla.

Kontaktperson Malin Hallin, Chef Hållbar Utveckling, Preem malin.hallin@preem.se

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och arbetet med hållbarhet har sedan länge varit en integrerad del av vår affärsverksamhet där alla inom företaget är engagerade i hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Utvecklingen av våra drivmedel att innehålla alltmer förnybar råvara från restprodukter från svensk skogsindustri har banat vägen när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag en stark plattform att visa hur industrin är en del av lösningen.

Petter Holland
VD, Preem