Löfbergs

Företagets klimatmål Löfbergs klimatmålsättning är att utsläppen av växthusgaser i relation till produktionsvolymen av kaffe ska minska med 40 % till 2020 jämfört med 2005. Utsläppen som ingår i klimatmålet är scope 1, 2 och tjänsteresor i scope 3.

Hur ska målen nås? Löfbergs har under många år arbetat systematiskt med energieffektiviseringsåtgärder. Energianvändningen per producerad volym kaffe har halverats på 20 år. De mest betydande energieffektiviseringsåtgärderna genomfördes redan före 2005 vilket gör utmaningen så mycket större. För att nå målet skall Löfbergs använda förnybart bränsle för rostning av kaffet före 2020.

Mellan 80 och 90 % av kaffets klimatpåverkan sker dock i odlingsledet. Det är alltså här insatser har störst effekt. Därför är det viktigt med långa och nära relationer till kaffebönder runt om i världen så att Löfbergs kan bidra till mer hållbara odlingsmetoder. Det gör de till exempel genom egna utvecklingsprojekt kopplade till de globala klimatutmaningarna (Coffee & Climate). För att öka både utbud och efterfrågan av hållbart kaffe arbetar de aktivt med att öka andelen certifierat kaffe (ekologiskt, Fairtrade, Rainforest Alliance och Utz) som har en lägre klimatpåverkan.

Kontaktperson Eva Eriksson, Head of Sustainability, Löfbergs eva.eriksson@lofbergs.se

Vi är en del av Hagainitiativet för att vi tror på kraften i att göra saker tillsammans. Här kan vi dela med oss av erfarenheter och lära av varandra i vår tids viktigaste utmaning, samtidigt som vi visar andra att det är lönsamt att ta klimatansvar.

Anders Fredriksson
VD, Löfbergs