JM

Klimatmål: JMs klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser skall minska med 40 % till år 2020 jämfört med 1990. Minskningen omfattar utsläppen från den egna verksamheten och från de bostäder som uppförs under dess garantitid.

Hur ska målet nås? JM är idag ledande i Europa på att bygga energisnåla bostäder. Strategin för framtiden är att på bred front fortsätta att minska energianvändningen, såväl i bostäderna som på byggarbetsplatserna. Förutom att bygga mer välisolerade och tätare hus med energisnåla installationer, arbetar JM också med att påverka de boendes energianvändning bland annat genom individuell mätning och debitering av tappvarmvatten. Målsättningen är att energibehovet för JM-producerade bostäder skall ligga 25 % lägre än gällande norm. JM arbetar också med att minska energianvändningen på byggarbetsplatserna. Genom åtgärder som exempelvis bättre isolerade bodar, lågenergilampor, och tidsstyrning av uppvärmning och belysning har energianvändningen minskats.

Kontaktperson Per Löfgren, hållbarhetschef, JM per.lofgren@jm.se

Vår produkt, bostäder, är hållbara och står i minst 100 år. Vi måste blicka långt fram då vi planerar och våra krav behöver kunna möta framtidens krav. Vi vill agera som ett föredöme i branschen. Gör vi det så uppfattas vi som seriösa och ansvarstagande, både som företag och arbetsgivare

Johan Skoglund
VD och koncernchef, JM