Coca-Cola European Partners Sverige

Klimatmål Coca-Cola European Partners i Sverige har ambitionen att vara branschledande inom energi och klimat. Det övergripande klimatmålet är att till 2020 minska utsläppen genom hela värdekedjan minst en tredjedel för varje dryck, jämfört med 2007.

Hur ska målen nås? Coca-Cola European Partners tar ansvar för klimatpåverkan genom hela kedjan och fokuserar insatserna där påverkan är störst. I Sverige arbetar företaget kontinuerligt för minskad klimatpåverkan från tillverkning, distribution och kylning.

Utplacerade kylskåp hos kunderna står för en stor del av påverkan. Att i samarbete med kunderna välja energieffektiv teknik och el från förnybara källor är avgörande för att nå klimatmålet. Coca-Cola European Partners arbetar med att energieffektivisera kylskåpsparken genom övergång till energisnål teknik, LED-belysning och dörrförsedda skåp. Samtliga kylskåp är HFC-fria. I den egna produktionen sker energieffektivisering löpande med fokus på elförbrukningen. All el och värme kommer från förnybara energikällor. Inom distributionen arbetar företaget med effektiv logistik och övergång till förnybara bränslen. Drygt 70 % av den egna fordonsflottan använder RME.

Kontaktperson Lisa Wahlström, kommunikationschef. Coca-Cola European Partners i Sverige lwahlstrom@cokecce.com

Sofie Eliasson Morsink
VD, Coca-Cola European Partners Sverige