Axfood

Förtagens klimatmål

Axfoods målsättning är att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten med 75 % räknat på perioden 2009-2020. Under samma period är målet att också energieffektivisera 30 %.

Hur ska målen nås? Den största delen av måluppfyllelsen nås genom att Axfood har gått över till förnyelsebar el. Under 2013 togs ytterligare ett steg och Axfood köper numera Bra miljöval el. Dagab, som sköter Axfoods transporter och lager, använder Evolution diesel vars råvara till 25 % är biobaserad. Förhoppningsvis ligger det inte så långt fram i tiden att till 100 % kunna använda bioråvara. Utbyggnaden av detaljerad elmätning i butikerna håller på att slutföras och nu ska tekniken användas i den fortsatta effektiviseringen. När det gäller butikerna är också en viktig del i moderniseringen att byta till kylsystem som inte innehåller klimatpåverkande köldmedia. Axfood har också fokus på de egna tjänsteresorna och arbetar för fler resfria möten, t ex video, och att flyg ersätts med tåg.

Kontaktperson Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar, Axfood asa.domeij@axfood.se

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, speciellt om du jobbar med det systematiskt. Om näringsliv, politiker, myndigheter och konsumenter tillsammans drar åt samma håll, kommer både vi och framtida generationer att kunna äta bra och hållbar mat.

Klas Balkow
VD och koncernchef, Axfood AB