FAQ

Vad är Hagainitiativet?
Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.

Vilka är medlemmar?
Hagainitiativet består av fjorton företag; Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi och Sveaskog.

Vilka får vara med?
I Hagainitiativet deltar företag som tar sitt eget klimatansvar och ser affärsnyttan med klimatarbete och är beredda att visa ledarskap och sprida goda exempel. Främst får företag vars branscher inte finns representerade i Hagainitiativet vara med.

Hur gör företag som vill vara med?
Kontrollerar att man klarar de kriterier som finns i checklistan nedan, att sin bransch inte redan finns representerad och därefter kontaktar Nina Ekelund.

  • VD/ledning tar aktivt klimatansvar
  • Ha en förankrad/ambitiös klimatstrategi
  • Beräkna och redovisa klimatpåverkan
  • Ha en minskande utsläppstrend
  • Utsläppsmål att minska 40 procent till 2020
  • Nettonollutsläpp till 2030

Är nätverket bara öppet för företag?
Ja. Däremot samarbetar nätverket gärna med andra aktörer.

Är initiativet bara öppet för svenska företag?
Hagainitiativet är öppet för alla företag. I första hand riktar vi oss till företag som har sin bas d.v.s. någon form av produktion i Sverige.

Vad gör mindre företag eller organisationer som vill vara med i Hagainitiativet?
Hör av er till Hagainitiativet och undersök om det finns möjlighet till samarbete. Det kan också vara bra att kolla in vår hemsida, följa vårt nyhetsbrev samt följa oss i sociala medier (Twitter, Facebook och LinkedIn).

När startade nätverket?
Hagainitiativet startade den 28 december 2010.

Är Hagainitiativet främst ett sätt att marknadsföra klimatengagerade företag?
För att uppnå Hagainitiativets vision ”ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” vill vi lyfta fram företag som är klimatengagerade och som vill bidra med att inspirera andra företag att ta samma steg och hjälpa oss nå klimatmålen i Parisavtalet. Sverige behöver fler företag som vågar berätta vad de gör i arbetet för att minska sitt företags klimatpåverkan.

Vad händer i Hagainitiativet?
Hagainitiativet arrangerar frukostmöten, seminarier, tar fram rapporter, nätverkar med varandra mm. Externa aktiviteter hittar du under Aktuellt.

Varför behövs Hagainitiativet?
Det behövs företag som visar att de kan minska sin klimatpåverkan och samtidigt göra det på ett affärsmässigt sätt, detta gör företagen i Hagainitiativet. Förhoppningsvis kan andra företag inspireras. Det är alltför många som pratar om svårigheterna med klimatomställningen, vi väljer att lyfta fram möjligheterna.

Om du inte har fått de svar du söker efter, kontakta oss eller besök ett av våra events.