Våra samarbeten

CPLC

The Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) samlar ledare från det privata näringslivet, offentliga sektorn, akademien och civilsamhället för att öka handel och prissättning på koldioxid. Sekretariatet administreras av Världsbanken.

We Mean Business

We Mean Business är en internationell icke-vinstdrivande koalition bestående av 982 internationella företag och företagsnätverk som vill leda företagsvärlden i en hållbar riktning. Målet är att säkerställa att världsekonomin undviker klimatförändringens konsekvenser till 2020, samtidigt som man levererar hållbar tillväxt och välfärd för alla.

Mistra GeoPolitics

Forskningsprogrammet Mistra GeoPolitics ska utveckla framtidsanalyser relevanta för svenska beslutsfattare från olika sektorer som politik, myndigheter och näringsliv. Det övergripande målet är att kritiskt utforska samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globala klimat- och miljöförändringar. Analyserna ska tydligt bidra till målen i Agenda 2030 samtidigt som de stärker svensk välfärd och konkurrenskraft. Programmet pågår 2017 – 2020 med en budget på totalt 58 MSEK.

Mistra Carbon Exit

Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit ska ta fram ny kunskap och utveckla strategier för hur det svenska samhället och svenska företag ska kunna bli föregångare i att erbjuda produkter och tjänster med låga eller inga koldioxidutsläpp. Programmet pågår 2017 – 2020 med en budget på totalt 82 MSEK. Hagainitiativet är partner i projektet som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.