Styrmedel (svenska)

Övergripande: Ett klimatneutralt Sverige

Hagainitiativets generella mål för klimatneutralt Sverige: - Sverige bör vara helt …
Publicerat 23 mars, 2020

Stärk den gröna konkurrenskraften internationellt

Hagainitiativets förslag för den internationella politiken: - Sverige borde lämna e…
Publicerat 23 mars, 2020

Öka det nordiska samarbetet

Hagainitiativets förslag för ett grönare Norden: - Gör all offentlig upphandling i …
Publicerat 23 mars, 2020

Staten och det offentliga ska gå före

Hagainitiativet medverkar till att den svenska och internationella politiken är i linje m…
Publicerat 23 mars, 2020

Lösningar på transportsektorns utmaningar

Hagainitiativets förslag för att klara transportsektorns 2030-mål: - Elektrifiering…
Publicerat 23 mars, 2020

Guld och gröna skogar: Skog och jordbruk i bioekonomin

Hagainitiativets förslag för ett hållbart jord- och skogsbruk: - Tillsätt en grupp …
Publicerat 23 mars, 2020

Cirkulära resurser i ett cirkulärt samhälle

Hagainitiativets förslag för att snabba upp den cirkulära ekonomin: - Inför en stra…
Publicerat 23 mars, 2020

Förnybar energi och energiförsörjning

Hagainitiativets förslag för ökad förnybar energi: - Extra skatter på solenergi bör…
Publicerat 23 mars, 2020

Negativa utsläpp och kompletterande åtgärder

Hagainitiativets förslag för kompletterande åtgärder: - Det behövs utvecklings- och…
Publicerat 23 mars, 2020

Ekonomi för klimatet

Hagainitiativets förslag för en ekonomi inom planetens gränser: - Fördubbla januari…
Publicerat 23 mars, 2020