Bakgrund

Hagainitiativet startades i slutet av år 2010. Nätverket består av Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Stockholm Exergi, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, HKScan Sweden, Preem, Stena Recycling och Sveaskog.

Hagainitiativet grundades med syfte att minska näringslivets klimatpåverkan, lyfta klimatfrågan som en av de viktigaste framtidsfrågorna och samla företag som tar aktivt klimatansvar. Företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om minst 40 procents minskningar till 2020 och nettonoll till 2030.

Genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet vill Hagainitiativet driva näringslivet i den riktning som behövs för att klara Parisavtalet. Hagainitiativet vill också påverka politiken. Rätt mål och styrmedel är avgörande för att näringslivet ska kunna bidra till en snabb klimatomställning.

Hagainitiativet som namn har ett stort symbolvärde eftersom ekoparken Haga är en viktig kolsänka och en vacker grön oas med sitt Fjärilsmuseum. Det är också en plats där tunga politiska frågor har avhandlats. Ekoparken Haga summerar därmed det som Hagainitiativet vill uppnå.

2017-05/om-oss.jpg