Åtagande

Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” är Hagainitiativet vision. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan och visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Vi tror att höga ambitioner på klimatområdet innebär stora möjligheter för svenska företag, skapar jobb, stärker svensk välfärd och gör företagen internationellt konkurrenskraftiga.

Åtagande Hagainitiativet:

  • VD/ledning tar aktivt klimatansvar
  • Ha en förankrad/ambitiös klimatstrategi
  • Beräkna och redovisa klimatpåverkan
  • Ha en minskande utsläppstrend
  • Nettonollutsläpp till 2030
  • Påverka beslutsfattare för en politik i linje med 1,5 grad
2017-08/debattartikel-eng.jpg